FTP (File Transfer Protocol) là gì ?

 • admin 

File Transfer Protocol viết tắt là FTP đây là một tiêu chuẩn giao thức mạng sử dụng cho việc chuyển các file máy tính giữa một client và server trên một mạng máy tính .

FTP được xây dựng trên kiến ​​trúc mô hình máy khách-máy chủ bằng cách sử dụng các kết nối dữ liệu và điều khiển riêng giữa máy khách và máy chủ. Người dùng FTP có thể tự xác thực bằng giao thức đăng nhập văn bản rõ ràng , thông thường dưới dạng tên người dùng và mật khẩu, nhưng có thể kết nối ẩn danh nếu máy chủ được định cấu hình để cho phép. Để truyền an toàn bảo vệ tên người dùng và mật khẩu và mã hóa nội dung, FTP thường được bảo mật bằng SSL / TLS ( FTPS ) hoặc được thay thế bằng Giao thức truyền tệp SSH (SFTP).

Giao thức truyền tải dữ liệu này có thể hoạt động trên mọi hệ điều hành miễn hệ điều hành đấy có thể chạy được phiên bản phần mềm của bên thứ 3 là hoàn toàn có thể sử dụng được giao thức này. Khác với Data Center FTP chính là một phần trung gian trong việc kết nối dữ liệu giữa máy chủ lưu trữ dữ liệu và máy tính cá nhân của bạn trong việc truyền tải dữ liệu ngày nay có nhiều công nghệ hiện đại nhất là các chương trình quản trị như Cpanel đã có các chức năng cần thiết để truyền tải dữ liệu trực tiếp mặc dù nó không tiện như bạn sử dụng các phần mềm FTP chuyên dụng nhưng vẫn đáp ứng được các yêu cầu cần thiết trong việc vận hành.

Lịch sử của máy chủ FTP

Thông số ban đầu cho Giao thức truyền tệp được Abhay Bhushan viết và xuất bản dưới dạng RFC 114 vào ngày 16 tháng 4 năm 1971. Cho đến năm 1980, FTP chạy trên NCP , tiền thân của TCP / IP .

Giao thức này sau đó đã được thay thế bằng phiên bản TCP / IP, RFC 765 (tháng 6 năm 1980) và RFC 959 (tháng 10 năm 1985), thông số kỹ thuật hiện tại. Một số tiêu chuẩn được đề xuất sửa đổi RFC 959 , ví dụ RFC 1579 (tháng 2 năm 1994) cho phép FTP thân thiện với tường lửa (chế độ thụ động), RFC 2228 (tháng 6 năm 1997) đề xuất các phần mở rộng bảo mật, RFC 2428 (tháng 9 năm 1998) thêm hỗ trợ cho IPv6 và xác định một loại chế độ thụ động mới.

Một số cú pháp của FTP mà bạn cần biết

Dưới đây là bản tóm tắt các mã trả lời FTP có thể được máy chủ FTP trả về . Các mã này đã được IETF chuẩn hóa trong RFC 959 . Mã trả lời là một giá trị ba chữ số. Chữ số đầu tiên được sử dụng để chỉ ra một trong ba kết quả có thể xảy ra – thành công, thất bại hoặc để chỉ ra lỗi hoặc trả lời không đầy đủ:

 • 2yz – Trả lời thành công
 • 4yz hoặc 5yz – Trả lời không thành công
 • 1yz hoặc 3yz – Trả lời lỗi hoặc không đầy đủ

Chữ số thứ hai xác định loại lỗi:

 • x0z – Cú pháp. Những trả lời này đề cập đến lỗi cú pháp.
 • x1z – Thông tin. Trả lời yêu cầu thông tin.
 • x2z – Kết nối. Trả lời đề cập đến các điều khiển và kết nối dữ liệu.
 • x3z – Xác thực và kế toán. Trả lời cho quá trình đăng nhập và thủ tục kế toán.
 • x4z – Không xác định.
 • x5z – Hệ thống tập tin. Những trả lời chuyển tiếp mã trạng thái từ hệ thống tập tin máy chủ.

Chữ số thứ ba của mã trả lời được sử dụng để cung cấp thêm chi tiết cho từng loại được xác định bởi chữ số thứ hai

Thông thường hiện nay phần lớn hoạt động của FTP hoạt động thông qua các máy chủ phần mềm có thể là miễn phí hoặc trả phí.

Một số phần mềm FTP miễn phí cho các hệ điều hành

 • Máy chủ FileZilla (Windows)
 • Pure-FTPd (Unix)
 • Vsftpd (Unix)
 • ProFTPd (Unix)

SVN HOSTING COMPARISON

 • Địa chỉ 241 cộng hòa, Phường 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh.
 • Email: svnhostingcomparison@gmail.com
 • Hotline: 0973.666.777
 • Website: https://www.svnhostingcomparison.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *