Thao tác thay đổi thông số PHP Selector

Thao tác thay đổi thông số PHP Selector

  • hongnhi 
Thông số PHP Một website cũng giống như một ngôi nhà. Ngôi nhà muốn bền lâu thì cần nền móng vững chắc. Những thông số “vô hình” nhưng sẽ tạo nên độ ổn định “hữu hình” cho ngôi nhà website. Thông thường các hosting mặc định sẽ giới hạn các thông số. Điều này khiến cho việc cài đặt theme hay plugin rất khó khăn. Trong khi đó, PHP Version… Đọc tiếp »Thao tác thay đổi thông số PHP Selector