Tìm hiểu tổng quan về Forwarders

Tìm hiểu tổng quan về Forwarders

  • hongnhi 
Forwarders là gì? Forwarders là một sự lựa chọn tốt để có thể nhận mail về một địa chỉ khác. Email Forwarder là một tính năng hỗ trợ bạn chuyển tiếp email từ một địa chỉ này qua một địa chỉ khác. Nếu có nhiều email, bạn có thể dùng tính năng này để hỗ trợ chuyển tiếp tất cả email từ tất cả các địa chỉ về cùng một… Đọc tiếp »Tìm hiểu tổng quan về Forwarders