Thao tác tạo tài khoản Email theo tên miền

Thao tác tạo tài khoản Email theo tên miền

  • hongnhi 
Khái niệm Email theo tên miền Email theo tên miền là những địa chỉ thư điện tử được đặt theo tên miền riêng của mỗi chủ sở hữu. Các email này thường có dạng: tenemail.tendomain.com hoặc tenemail@tendomain.com Ví dụ: Tên miền của nhà cung cấp hosting giá rẻ hàng đầu Việt Nam hiện nay – TinoHost – là Tinohost.com. Hướng dẫn thao tác tạo tài khoản Email theo tên miền… Đọc tiếp »Thao tác tạo tài khoản Email theo tên miền