sửa lỗi website WordPress chuyển hướng quá nhiều lần

Thao tác sửa lỗi website WordPress chuyển hướng quá nhiều lần

Lỗi website WordPress chuyển hướng quá nhiều lần Đây là một trong những lỗi phổ biến khi bạn dùng WordPress. Lỗi này còn có tên tiếng Anh thường gặp là ERR_TOO_MANY_REDIRECTS. Lỗi này thường được hiển thị như sau: Google: This webpage has a redirect loop. Firefox: The page isn’t redirecting properly. Thiết lập sai trong phần cài đặt WordPress (URL hay Site Address) hoặc plugin nào đó cũng có… Đọc tiếp »Thao tác sửa lỗi website WordPress chuyển hướng quá nhiều lần