Social Media Marketing là gì

Social Media Marketing là gì? 5 bước xây dựng chiến lược Social Media Marketing hiệu quả

  • hongnhi 
Tổng quan về phương pháp Social Media Marketing Social Media Marketing là gì? Social Media Marketing (SMM) được biết như một thuật ngữ phổ biến trong Digital Marketing Online. Tên tiếng Việt của phương thức này là ‘tiếp thị mạng xã hội’. Đây là một hình thức tiếp thị, quảng cáo mới. Thông qua việc lan truyền thông tin, hình ảnh, video… chất lượng trên môi trường tìm kiếm mạng… Đọc tiếp »Social Media Marketing là gì? 5 bước xây dựng chiến lược Social Media Marketing hiệu quả